História Červeného Raka – Červený Rak

História Červeného Raka

VŠETKO SA TO ZAČALO V ROKU 1524

Už v roku 1524, v čase keď námestie bolo ringom a v meste ste sa dohovorili najmä po nemecky a po slovensky, žil v Banskej Bystrici istý Johan Krebs. Tento známy hostinský, prevádzkoval na ringu hostinec Červený rak. Ako hostinský sa preslávil svojim jedlom, ale hlavne dobrým pivom, ktoré sa naučil variť od baníkov prichádzajúcich z okolia.

 

Krebsove pivo bolo tak známe, že každý večer po práci sa nahrnulo do Raku toľko baníkov a mešťanov, že Mestská rada musela zaviesť tzv. bierglock (zvonenie, ktoré označovalo, kedy mešťania majú ísť domov). Ale kým toto zvonenie prišlo, zábava a dišput v preschovni (krčme) sa tak rozbehli, že veľa krát sa i prepočulo.

 

Hlavne v Raku sa neraz dišput ťahal do rána. Ale nebol to dišput hocijaký, bola to vždy panská debata o tom, aké pivo je lepšie. Najmä vincúr Jozef a foršíber Matúš sa neustále naťahovali o to, či je lepšie pivo svetlé alebo čierne.

 

Vincúr Jozef obľuboval svetlé, lebo ako hovoril „V odlesku piva vidíš krásy mesta a v bublinkách sny, ktoré ťa v živote naplnia.“ Foršíber Matúš sa pozeral na pivo menej zasnene. Obľuboval totiž tmavé, ako od prachu z bane zafarbené pivo, v ktorom „zračila sa tvrdá práca baníka, ale aj krása a tajomstvo banskobystrického života.“

 

Tieto debaty nie raz viedli k všakovakým situáciám, dokonca i menšia šarvátka sem-tam vznikla, ale vždy skončila zmierom pri dobrom pive od Krebsa. I preto sa Johan Krebs rozhodol vo svojej braxe, na počesť Vincúra a Foršíbera, uvariť špeciálne pivá. Rovnako aj dnešný pivovar KREBS nazval svoje svetlé pivo Vincúr a tmavšie pivo Foršíber.